4 oktober 2005

Taggigaste taggbusken går till Coop

I all min anspråkslösa dumhet trodde jag att Coop var ett kvalitetsmedvetet företag där man såg kommunikationen med kunderna som en tillgång. Tyvärr har jag tvingats att revidera den uppfattningen då jag den 20 augusti skickade ett mail med en fråga om vad dom hade för utfästelser (kvalitetslöften) gentemot kunderna. Ica, exempelvis, lovar sina kunder 25:- för varje vara med fel prismärkning som kunden kan påvisa.

Jag fick ett svar den 24 augusti där man bad mig förydliga min fråga då man inte förstod den och samma dag skickade jag ett förtydligande. Sedan dess har det varit knäpptyst trots att jag skickat ett påminnelsemail i veckan, där jag mycket artigt bett dom att återkomma med svar. Till min stora sorg har jag inte fått något svar och tvingas snabbt att konstatera att oavsett vilka utfästelser som du nu kan tänkas ha, så kan det inte vara att svara kunderna på deras frågor i alla fall.

Inga kommentarer: