28 juli 2008

Bröllop

Nästa vecka ska jag gifta mig. Äntligen. Med min älskade Susanne.

Jag är så lycklig att hon vill ha mig.

Gigantisk puss och kram.

Värsta värmen

Vädret är just nu fullständigt enstående och då är det både positivt och negativt. Värmen håller rena medelhavstemperaturen men det gör samtidigt att det är jobbigt att ta sig för något. Man blir viljelös och trött i värmen och skjuter hellre upp saker till en annan (lite svalare) dag.

För övrigt anser jag mig berättigad att klaga på värme då jag synnerligen sällan klagar på kyla.

17 juli 2008

Upp till kamp

Handels, eller vilket fack det nu må vara, måste snarast möjligt ingripa med alla till buds stående medel oavsett om det är blockad, stämning eller strejk. I vilket fall som helst måste det vara ett olagligt och orimligt avtalsvillkor som alla glassförsäljerskor har som säger att det är strängt förbjudet att le under arbetstid. Jag har hittills inte träffat på någon denna sommar som vågat trotsa detta hårda förbud.

Riktigt mål för fel lag

Jag såg AIK:s underkända kvitteringsmål mot Helsingborg, från deras möte i förrgår. Hur jag än ser och vänder och vrider på situationen tycker jag att målet är fullständigt korrekt, inte minst utifrån hur offsideregeln användes under EM. Domaren Peter Fröjdfeldt borde ha godkänt målet då den AIK-spelare som den assisterande domaren vinkar för inte deltar i spelet överhuvudtaget.

Det stora problemet är bara när domarbasen Bosse Karlsson som vanligt talar om för alla hur rätt Fröjdfeldt gjorde i det aktuella fallet. Det väcker ett löjets skimmer när man inom fotbollskretsar ständigt försöker skydda varandra och vill få varje omdiskuterat domslut att framstå som riktigt från domarens sida. Alla är medvetna om att alla på planen gör fel, inklusive domarna, men att det vore betydligt bättre för fotbollens framtid om vi istället fick en nyanserad diskussion kring tveksamma domslut och även medgivanden från förbund och domarbaser att vissa domslut faktiskt borde ha hanterats annorlunda.

För övrigt anser jag att både kommentatorer och s k expertkommentatorer är så pinsamt okunniga om reglerna att dom egentligen borde förbjudas att kommentera olika domslut i TV. All heder till Pontus Kåmark som valde att gå en domarkurs när han blev tillfrågad om att vara expertkommentator i TV.

15 juli 2008

Våra barn

Våra barn är hos mina svärföräldrar i Polen just nu. En hel lång sabla vecka är dom borta. Inte roligt alls.

Att ha barn är underbart, livfullt, fantastiskt, fantasirikt, innovativt, spännande, känslosamt, roligt, infallsrikt och alldeles ljuvligt. Om det ändå kunde bli lördag så dom kommer hem igen.

Avslutningsvis ett litet skäms till alla er som envisas med att fråga om det inte är skönt att vara barnfria. Det är inte det minsta skönt att vara barnfri, kom ihåg det.

10 juli 2008

Modernt slaveri

FIFA-bossen Sepp Blatter har enligt en artikel i Aftonbladet kommenterat Christiano Ronaldos situation i Manchester United och jämför det med modernt slaveri.

Allvarligt talat så är grunden för alla avtal det klassiska Pacta sunt servanda, dvs avtal skall hållas. Fotbollsspelare idag för bra betalt och höga signing fees för att skriva på långa avtal som man sedan inte tycker sig behöva hålla bara för att någon annan viftar med mer pengar. Det är dags för dessa penninghungriga agenter och bortskämda snorvalpar till fotbollsspelare att man börjar respektera de avtal man ingått och slutar tro att dessa kan brytas hur som helst. För allvarligt talat är det ingen som tvingar dom att spela fotboll på heltid till månadslöner som dom flesta av oss bara kan drömma om att få som årslön.

Det vi alla fruktat

Idag kom SCB:s ränterapport för juni månad och den visade det vi alla fruktat men hoppats skulle vara annorlunda. Det finns nu nog inget tvivel om att det kommer ytterligare en höjning av räntan på Riksbankens nästa möte 3 september. Rapporten visar nämligen att inflationen i Sverige på årsbasis per juni är 4,3 % och utifrån den svängning Riksbanken har gjort krävs helt logiskt ytterligare en höjning. Men vad består dessa 4,3 % egentligen av.

Hade vi bott i USA hade inflationen varit annorlunda. I USA räknar man nämligen inte in livsmedel och energi i sin inflation då man där anser att dessa varierar för mycket. Av den svenska inflationen på 4,3 % var 1,0 % livsmedel medan 0,3 % var alkoholhaltiga drycker och tobak. Energins del är något mer svårtolkad men 0,9 % var transporter där bränsle är en stor del och 2,0 % är boende där el utgör en del av detta. Utan dessa hade viktningstalen fördelat sig annorlunda så man kan inte bara ta 4,3 minus dessa olika delar men man hade hamnat på en betydligt lägre nivå än 4,3 %.

Utgår vi från det som betyder mest för den svenska inflationen så är nästan häften av inflationen (2,0 %) ökade kostnader för boende. Hade inte boendekostnaderna ökat alls så hade den svenska inflationen med andra ord legat på 2,3 % vilket är inom acceptabla gränser för inflationsmålet. Av dessa 2,0 % är 1,2 % höjd räntor. Om räntorna lämnats oförändrade så hade alltså inflationen varit 3,1 % i stället för 4,3. Av de resterande 0,8 % står ökade elkostnader för en del. Elkostnaderna har ökat, mycket till följd av det politiska beslutet att inrätta en speciell köp och säljmarknad för el och systemet med utsläppsrätter. Hur gärna Riksbanken än vill pressa tillbaka elkostnaderna så är inte höjd ränta rätt medicin i det här fallet. Det krävs andra politiska beslut och internationella överenskommelser för att lösa det problemet.

När det gäller transporter är ökningen 0,9 %. Största delen av den ökningen är oljepriset. Det känns orimligt att tro att höjd ränta i Sverige kommer att påverka oljepriset neråt. Livsmedel har ökat med 1,0 %. Till stor del är det spannmålspriset som ligger bakom ökningen vilket i sin tur påverkas av ökar efterfrågan på etanol. Köttpriserna ökar också men även det som en trolig följd av ökade spannmålspriser då köttet behöver mat medan det fortfarande lever.

Det innebär att rimligtvis består inflationen till stora delar av sådant som ligger utanför Riksbankens förmåga att påverka genom höjd ränta. Sammantaget är det troligt att närmare 1,5 % beror på sådana faktorer medan höjd ränta påverkar inflationen med 1,2 %. Räknar vi bort dessa blir den svenska inflationen 1,6 % vilket borde ge en bättre bild av det svenska kostnadstrycket just nu. 1,6 % är till och med något för lågt i förhållande till Riksbankens inflationsmål på 2,0 %. I så fall borde det faktiskt vara dags att sänka räntan.

9 juli 2008

Människans fria val

Människan har av naturen belönats med möjligheten att tänka, fatta självständiga beslut därmed också göra sina egna val. Detta gäller givetvis de flesta tillfällen i livet, förutom då du riskerar att skada andra vilket normalt regleras genom lagstiftning eller någon form av etisk uppförandekod.

I dagens Aftonbladet är det en artikel om 80-årige Lage som blivit fråntagen sin benprotes så att han inte längre kan gå själv. Detta motiveras av den ansvarige läkaren med att det är för att den gamla gick sönder och eftersom han kanske inte klarar av att använda den på rätt sätt riskerar han att skada sig själv.

Det hade kunnat funnits många motiveringar som hade fått mig att köpa beslutet att inte ge Lage någon ny protes. Kostnadsfrågan är troligen en av dom mest centrala, dvs att det kostar för mycket eller att landstinget bara bekostar en protes och vill man ha fler får man betala det själv. Men jag anser att det är upp till var och en att själv besluta om man vill ta skaderisken att använda en benprotes eller inte. Det är en del av det fria val som gör att vi är människor.

8 juli 2008

Nu får det vara nog

Lite skärpning nu vore på sin plats.

Jag gillar heller inte signalspaningslagen. Jag tycker också att Veronica Wagner borde fått åka till OS i Peking. Men att ha en annan åsikt än makthavarna i de här fallen kan ALDRIG vara skäl för att dödshota någon av de som står bakom beslutet, vilket uppenbarligen verkar ha förekommit. Dessutom undergräver det möjligheterna att påverka en ändring av besluten i en mer vettig riktning.

6 juli 2008

Samuel

Samuel är ett hebreiskt pojknamn, från början Schemuel. Det finns två huvudsaklga tolkningar av namnets betydelse, dels "hans namn är Gud" och dels "den av Gud bönhörd". I Sverige har namnet använts sedan 1300-talet. Varianter är smeknamnsformerna Sam, Sammel och Sammil.

Samuel är i Bibeln en profet som verkade under den tid då israeliterna bekämpade filistéerna. Samuel blev av Gud vald som språkrör mellan honom och människorna. Han hade också stor politisk makt och var den som valde ut konungen i Israel.

4 juli 2008

Riksbankens svänger dit vägen inte går

Gårdagens höjning av räntan och beskedet att ytterligare höjningar är att vänta under året är minst sagt anmärkninsgvärd. Riksbanken har tidigare betonat vikten av att se helheten och att ta ansvar för hela samhällssituationen men väljer nu att frångå den tidigare principen. Detta innebär dock att det kommer att bli betydligt enklare att förutse kommande räntebesked, men det innebär också att penningpolitiken egentligen bara har ett enda rättesnöre, att inflationen ska vara 2 %.

Att detta sedan innebär risken för en konjunktur i fritt fall neråt verkar inte bekymra Riksbanken då man numera anser sig enbart värna om inflationsmålet. Att konjunkturen med automatik innebär sjunkande inflation och att inflationsproblemet ligger utanför omständigheter som högre ränta kan påverka är inte heller något som Riksbanken fortsättningsvis kommer att ta hänsyn till. Inte heller tar man hänsyn till att en väsentlig del av inflationen beror på just höjda räntor från Riksbanken. Hökarna har tagit kontroll över Riksbanken.

I klarhet innebär det att om inflationen är högre än 2,5-3% kan vi vänta oss höjda räntor och om inflationen är lägre än 1-1,5% kan vi vänta oss sänkta räntor. I övrigt bör då räntan lämnas oförändrad. Riksbanken fortsätter isolera sig i den lilla den alltför trånga bil som man försöker köra på räntevägen. Problemet är nu att man har börjat svänga åt ett annat håll än där vägen går och om man inte snart ser till att räta upp turen igen är risken stor att man kör i diket och störtar utför långkonjunkturens djupa ravin.

Vi lever i en annan tid

Våra politiker med Fredrik Reinfeldt i spetsen hävdar att svenska folket har missförstått signalspaningslagen. Jag har den rakt motsatta åsikten, att den är våra politiker som inte har hängt med i vad som skiljer den gamla typen av avlyssning från den nya.

Traditionellt har FRA sysslat med radiospaning, dvs man har avlyssnat radiotrafik för att få reda på information om det säkerhetspolitiska läget. Den typen av avlyssning påverkar inte den vanlige medborgaren i Sverige då det är ytterst få som kommunicerat på det sättet och det fåtal som gjort det har inte avhandlat privata frågor i det sammanhanget.

Skillnaden nu är att FRA ska tillåtas att scanna och läsa den typen av kommunikation som människor till vardags använder för att kommunicera om privata saker. Både mail och mobiltelefoni är var mans sätt att idag skicka information som absolut inte är för utomståendes insyn.

Våra politiker säger också att lagen ska inte användas för att bekämpa brott. Kommer man verkligen att kunna leva upp till det? Vad skulle hända om man råkar få upp enn mail där någon planerar ett mord? Kommer den personen på FRA då verkligen att kunna stänga igen det mailet igen och låtsas som att det aldrig blivit läst? Just mord kanske man kan tycka är uppenbart att FRA borde lämna till polisen, men var går gränsen? Mord, bankrån, utpressning, stöld, våldtäkt, bedrägeri, bidragsfusk, narkotikabrott, upphovsrättsbrott? Risken är stor att FRA:s verksamhet kan komma att utvecklas till en subpolisiär myndighet där en lång rad misstänkta brott vanemässigt förmedlas vidare till polisen.

Dessutom är min egen erfarenhet att sekretess är en komplicerad fråga för dom flesta. Jag har i hela mitt vuxna liv jobbat på arbetsplatser där myndighetsutövning och sekretess är viktiga inslag. Jag vet hur svårt det är för människor att inte skvallra om sådant som egentligen omfattas av gällande sekretess. Skulle det verkligen gå att hålla inne med skvaller som av en tillfällighet kom fram vid scanningen av mail? Skulle det inte vara lockande att berätta att man råkat se att en viss superkändis är nära personlig konkurs eller att en ledande manlig politiker har en hemlig manlig älskar som han träffar i smyg vid sidan av sin ovetande hustru?

Jag har full förståelse för att Sverige behöver en underrättelsetjänst. Jag har till och med full förståelse för att en signalspaningslag behövs. men frågan om personlig integritet och skydd för mina privata mail oavsett som dom passerar landets gräns eller inte är så viktig och allvarlig att det måste få vara utgångspunkten i all lagstiftning som kan komma att innebära att den personliga integriteten kränks.

2 juli 2008

Hemska terrorister

USA har för avsikt att stryka Nelson Mandela från sin lista över aktuella terrorister runt om i världen. Om Nelson Mandela kvalificerat sig för den listan de senaste 20 åren måste det vara en lista av imponerande mängd och omfång.

Vem vet, jag kanske själv är med?