16 oktober 2005

Gustaf Fröding

Fröding föddes 1860 i Alster i Värmland och dog 1911, bara 50 år gammal. Fröding genomled flera nervösa sammanbrott tidigt. Efter 1894, trots att han var så gott som galen, skrev han de bästa dikterna. Hans mästerliga språkbruk, lyriken och ironin, som han visat även före sin sjukdom blev mörkare och dystrare med åren. En liten dikt av Fröding:

EN KÄRLEKSVISA
Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå.

Inga kommentarer: