19 mars 2011

112 missiler

Nog får man säga att krig åter råder. Krig mellan USA och deras allierade mot Libyen. Dessvärre vet jag inte riktigt vad jag ska tycka.

Situationen är svår och komplex. Å ena sidan ogillar jag USA:s syn på sig själva som världens samvete med rätt att lägga sig i olika länders interna angelägenheter. Å andra sidan pågår ett folkmord där Gaddafi mördar sitt eget folk för att desperat få behålla makten i landet.

Vad som än sker hoppas jag det snart är över och att det libyska folkets väg till frihet ska innebära ett minimum av lidande och umbäranden.