10 oktober 2005

Dödsstraff är mord i lagens namn

I dag 10 oktober är det den internationella dagen för avskaffandet av dödsstraff.

Eftersom jag är en övertygad dödsstraffmotståndare händer det att jag får frågan om jag skulle tycka samma sak om någon dödade en nära anhörig. Om inte till och med jag i så fall skulle vilja se förövaren död. På ett sätt är frågan hypotetisk eftersom vi inte har dödsstraff i Sverige men egentligen har jag bara ett svar på den frågan och det är att det skulle jag förmodligen från botten av mitt hjärta vilja. Kanske till och med så att jag skulle vilja med mina bara händer driva livet ur hans/hennes usla kropp, och det gör det ännu viktigare att inte tillåta dödsstraff.

Jag har i huvudsak två väsentliga skäl till att dödsstraff inte ska tillåtas:
1. Bevisningen. Att någon döms oskyldig för ett brott är förskräckligt. Tyvärr förekommer det ibland, både i Sverige och i andra länder. I vissa fall kan det till och med bero på att bevis fabricerats av polis eller kanske myndigheter för att tysta trycket från allmänheten eller för att röja besvärliga regimkritiker ur vägen. Om en oskyldigt dömd sitter i fängelse kan han släppas ut och kompenseras genom en summa pengar för den tid man suttit fängslad, även om pengar i sammanhanget är en ringa ersättning. Är man död blir det lite värre, om man inte ska se en vacker gravsten som en kompensation för lidandet. Det finns till och med ett uppmärksammat fall i England från det tidiga 50-talet där Timothy Evans hängdes för mord som senare mycket pekade på att huvudvittnet mot Evans, Reginald Christie, var den skyldige till. Än idag vet man inte säkert vem som verkligen var skyldig.

2. Vem ska begå mordet i lagens namn? Ett mord är att på ett planerat sätt döda någon och jag kan inte förstå hur staten kan anse sig ha rätten att bestämma vem som ska leva och vem som ska dö. I mina ägon är det lika mycket mord i oavsett om det sker i strid med lagen eller i lagens namn.

Däremot har jag ingen sympati med brottslingen, och på ett sätt kan jag mycket väl tycka att den som begått bestialiska och upprepade brott har förverkat sin rätt att leva. Men hur kan man bli tillräckligt säker och vem kan anses ha rätten att mörda i lagens namn?

Inga kommentarer: