17 juni 2009

En riktigt medeltida lagstiftning

Litauens parlament godkände häromdagen en lag mot "främjadet av homosexualitet" eftersom sådan information anses skada ungdomars mentala och fysiska hälsa. Beslutet visar om inte annat att parlamentsledamöternas mentala hälsa redan är svårt skadad och allvarligt talat få är frågan om inte Litauen borde isoleras från sina europeiska grannar tills man antar en lagstiftning som kränker människor utifrån kön, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Den lag man nu antagit är inte värdig ett modernt samhälle.

6 juni 2009

Namnbyte

Antipiratbyrån jurist Henrik Pontén har av någon skojfrisk person fått sitt namn bytt i folkbokföringen till Pirate Pontén. Han gillade inte tilltaget och har därför vänt sig till Skatteverket för att få namnbytet hävt.

Ett tips till den före detta Henrik Pontén skulle kunna vara att istället lägga till ytterligare ett namn, Anti Pirate Pontén.