25 oktober 2005

Fågelinfluensa, skrämselhicka och andra svåra åkommor

Media håller på att blåsa upp fågelinfluensan till någon slags domedagsprofetia. Man målar upp det ena skräckscenariot efter det andra och låter företrädesvis dom mest uppskrämda/uppskrämmande förståsigpåarna komma till tals i frågan. Detta trots att det finns många experter som inte alls tror att fågelinfluensan är något globalt hot och att om det ännu inte har muterat så gör det knappast det nu heller. Visst är det möjligt att en framtida världsomfattande epidemi, pandemi, kan komma att skörda många offer men vi har ingen aning om när och ännu mindre vilket virus det kommer att handla om.

I varje influensavåg varje år dör det upp till 20 000 människor i Sverige. Främst rör det sig om äldre och sjuka som redan är försvagade, och olika influensor slår olika hårt mot dessa grupper. Om, jag säger om, fågelinfluensan muterar och hotar människor kommer i värsta mardrömsscenariot kanske högst 100 000 människor att dö i Sverige. Det är marginellt fler än Hong Kong-influensan på 60-talet och det kommer även i det fallet att vara främst äldre och sjuka som drabbas hårdast. Däremot riskerar hela samhället att vara mer eller mindre (troligen mer) utslaget under några veckor. Även om det är illa nog är det långt ifrån den domedagsbild som tidningar och TV målar upp.

Det är dessutom ganska troligt att det snabbt kommer att finnas vaccin att tillgå på marknaden om viruset muterar. Att det till medias stora fasa ännu inte finns något verksamt vaccin beror givetvis på att ett fungerande vaccin mot den nuvarande fågelunfluensan inte kommer att fungera mot ett muterat pandemivirus.

1918-20 härjade spanska sjukan i världen. 20 miljoner människor dog (vissa forskare hävdar 50-100 miljoner), främst i Europa. Sverige klarade sig relativt sett lindrigare. Det är dock inte klarlagt om den höga dödligheten berodde på egenskaper hos viruset eller på den utbredda undernäringen efter första världskriget, eller en kombination av dessa, men eftersom de delar av världen som inte berördes av kriget klarade sig lindrigare verkar det rimligt att tro att undernäringen var starkt bidragande till den höga dödligheten i Europa.

Jag tycker att media ska lugna ner sin rapportering och ta det lite lugnare och sluta skrämma upp folk helt i onödan. Man får gärna rapportera men göra det mer sakligt och objektivt. Om man vill ta upp stora hot i sina tidningar borde man skriva om AIDS som skördar 3-4 miljoner liv om året, eller malaria som varje år drabbar 130 miljoner människor. Det är lite mer än de drygt 120 personer som hittills fått fågelinfluensan.

Inga kommentarer: