18 augusti 2009

Dags att avskaffa dricks

Dricks måste vara ett anmärkningsvärt gammaldags och föråldrat system. Att man vid vissa tillfällen när man köper en tjänst inte ska betala det överenskomna priset utan lägga på några procent är både märkligt och inte minst moraliskt tveksamt.

Grundläggande måste vara att de löner som betalas i alla branscher ska vara marknadsmässiga och socialt accepterade, dvs att det ska gå att leva på sin lön. Den som är anställd ska självklart aldrig vara utlämnad åt om kunderna lägger på några kronor extra på räkningen eller inte. Att en bransch generellt betalar så låga löner att de anställda inte kan försörja sig utan kundernas godtycke är ju direkt förnedrande, både för personal och arbestgivare.


Dessutom riskerar man som kund att bli sedd som snål för att man faktiskt betalar det överenskomna priset, på samma sätt som att man inte lägger på några kronor till kassörskan när man handlar sin middagsmat på ICA. Därutöver är det troligt att dricksen i många fall går direkt in i svarta kassan, för till att börja med är beloppet givetvis momspliktigt och ska momsredovisas. Därefter ska arbetsgivaravgifter och prelinimärskatt betalas på beloppet innan personalen kan få sin del av dricksen.


Frågan då blir förstås, vem är arbetsgivaren? Dricks kan inte ses som en gåva då en gåva förutsätter att krav på motprestation inte föreligger. Om dricksen betalas till företaget (restaurangen, taxibolaget etc) har de anställda, som ju dricksen är till för, ingen rätt till pengarna överhuvudtaget. Det är upp till arbetsgivarens goda vilja att betala ut dricksen till personalen eller inte. Om man ser dricksen som en anglägenhet mellan kunden och den anställde blir det kunden som är arbetsgivare och ska redovisa detta till Skatteverket. Med andra ord är dricks troligen till största delen av svart inkomst som inte redovisas till Skatteverket och skattefusk är väl inget som gemene man vill bidra till. Den enda rimliga slutsatsen är att dricksen som system måste avskaffas.


En annan liknande företeelse är dumheterna med presenter till lärarna vid läsårets slut. För föräldrarna liknar det inget annat än en obligatorisk avgift att bidra med några tior till presenter till en yrkesgrupp som redan får betalt för att göra sitt jobb. I många andra branscher hade det varit otänkbart att de enskilda kunderna skulle skramla pengar för att köpa en present till personalen vid årets slut. Uppskattning kan man visa ändå, och om man nödvändigtvis ska ge lärare presenter kanske man ska selektera det till de som gjort en insats under året som går utöver vad man vanligtvis kan begära och därmed faktiskt förtjänat en blomma med tillhörande intressant prydnadsfigur.

Inga kommentarer: