26 maj 2007

Pingst

Det kan tänkas att jag har skrivit om pingsten tidigare men en så viktig helgdag kräver givetvis en uppdatering så att alla med säkerhet firar helgen med den uppskattning som den förtjänar.

Som ett fåtal då inte känner till firar vi pingst 50 dagar efter påsk och helgen betraktas som avslutning på påskfirandet, även om många av oss i all anspråkslös okunnighet trodde att det var annandag påsk som fyllde den funktionen. Själva helgen firas till minne av andens utgjutande över lärjungarna, så självklar fyller den en oerhört viktig funktion även i vår dags samhälle, och vi är nog många som firar pingst med stor vördnad även om min nyfikenhet är stor kring vad anden egentligen gjorde när han utgjöt?

Inga kommentarer: