6 maj 2007

Dagens boktips

Dagens boktips är första boken i Dick Harrisons trilogi om Slaveri; forntiden till renässansen. Boken har förutom att den har breddat min syn på slaveri som historisk institution medvetande gjort mig både om vilken betydelse slaveriet hade för folkomflyttningar och världens ekonomiska historia. Även om slaveri är förkastligt som företeelse är det en relativt modern åsikt då människor fram till för några hundra år sedan så slaveri som en självklar del av samhället. Slavuppror syftade inte till att avskaffa slaveriet som system, utan egentligen bara att man själv inte ville vara slav. Boken är både lättläst och underhållande.

Inga kommentarer: