1 maj 2007

Kvänum

Kvänum ligger i Vara kommun i Västergötland. Orten hade 2006 3417 invånare. Det finns i området ungefär 60 bevarade fornlämningar och många stenålders- och järnåldersfynd. Kyrkan som har ett torn och sakristia i öster byggdes 1867 på samma plats där det tidigare hade stått en medeltida kyrka. Ortnamnet är känt sedan 1428, då som Quenem sokn där senare delen av ordet betyder gård eller boplats. Första delen är hämtad från ett äldre ånamn och Kvänum bör betyda ungefär "Dyåns gård".

Inga kommentarer: