5 februari 2007

Proletärer i alla länder förena er

Ordet proletär kommer från latinets proles som betyder avkomma.

I det romerska riket förekom det omfattande inflyttning från landsbygden av bönder som bosatte sig i städer då storskaligt jordbruk slog ut familjejordbruken. Dessa hade inga större problem att försörja sig i storstaden Rom då det regelmässigt förekom gratis utdelning av bröd och spannmål, troligen för att man från de styrandes håll var rädda för att dessa skulle förena sig och skapa en militär eller politisk maktsfär som kunde hota etablissemanget. Dessutom tjänade man pengar på att sälja sin röst i kommande val till den högstbjudande.

Man sa då att dessa egendomslösa inflyttade bönder ingenting annat kunde göra än avla barn (därav proletär, dvs barnalstrare) och då är det väl slagordet i rubriken logiskt för hur ska man annars kunna avla barn om man inte förenar sig?

Inga kommentarer: