18 januari 2006

Kylskåpseffektivitet

Hur stor kylskåpseffektivitet får man av att äta rester? Det är förmodligen en av dom viktigare existensiella frågor som mänskligheten kan ställa sig dessa dagar. Jag föreslår därför att ett restgradsindex skapas för ändamålet.

Indexet baseras på restvärdet av slängda resterna som andel av de totala kostnaderna. Konsumerad mat delas in i två grupper, dels i form av nykonsumerad mat och dels i form av restkonsumerad mat.På det sättet får vi först ett värde som visar hur stor del av våra matkostnader som slängs och därefter hur stor del av maten som konsumeras i form av restprodukt.

Vi tar ett exempel: Curre har handlat mat under en månad för 2000 kr. Genomsnittliga restvärdet av hans rester i kylskåpet är 800 kr d v s 40 % av de totala matkostnaderna. Av de genomsnittliga resterna i kylskåpet konsumerar Curre 400 kr d v s att mat för 400 kr slängs per månad vilket motsvarar 20 % av totalkostnaderna och dessa 20 % blir vårt första indextal. Totalt konsumeras alltså 80 % eller 1600 kr av matkostnaderna. Av dessa 1600 kr är 400 restvärde av rester, d v s 25 % av det som konsumeras. Det blir vårt andra indextal. Visst är det briljant.

Denna fenomenala matematiska uträkning borde tas i bruk av alla hushåll. Jag undrar bara om jag ska intressera Konsumentverket eller SCB först. Därefter behöver jag bara slå mig till ro och vänta tills jag tilldelas det så kallade ekonomipriset till minne av Alfred Nobel.

Inga kommentarer: