14 augusti 2005

Tyvärr har han rätt

Fredrik Reinfeldt citeras i dagens Aftonbladet apropå moderaternas nya politiska kurs och att man nu vill sänka skatterna, främst för de med låga inkomster. Detta vill man finansiera bland annat med sänkt ersättning i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Målsättningen är att det verkligen ska löna sig att arbeta.

Tyvärr har han väldigt rätt den här gången. Ersättningsnivåerna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen gör att det för många blir endast en marginellt försämrad standard då man tar hänsyn till lägre kostnader för luncher, resor, barnomsorg etc. Detta gör att det för många saknas incitament att ta vissa jobb som man inte vill ta och man saknar motivation att ta sig ur sin dålig situation. Det ska självklart löna sig att arbeta och jag tycker även att det självklart ska finnas skyddsnät som sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar men det ska givetvis vara en märkbar skillnad mellan att ha ett jobb och att vara sjukskriven eller arbetslös. Om inte, så kommer de ökande kostnaderna för sjuk- och arbetslöshetsföräskringarna förr eller senare att äta upp utrymmet för hela vårt välfärdssystem.

Jag vill absolut inte riva ner eller ta bort men jag anser att hela systemet måste reformeras i grunden.

Inga kommentarer: