29 augusti 2005

Paleografi

För ett par år sedan läste jag en 5-poängskurs i paleografi på universitetet i Göteborg. Paleografi är vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter. Dels hur bokstäver sett ut vid olika tillfällen i historien och hur man ska gå tillväga för att tyda sådana texter.

Historiskt sett har det inte alltid funnits klara regler för allt som det finns idag. Man kan exempelvis hitta namngivna personer som i samma dokument stavats med olika stavning och förkortningar och avstavningar kunde man göra lite hur som helst.

Inga kommentarer: