29 december 2005

Svenska ord

Det är helt fantastiskt med alla nya ord som svenskan berikas med varje år. I dagens Expressen finns en liten artikel med nya ord som dykt upp under 2005 och Svenska Språknämnden har med i sin lista över nya ord. Jag älskar verkligen när svenskan får nya spännande ord oavsett om det är engelskinspirerat eller inte. Vad hade svenskan varit idag utan det stora inflytandet från tyskan och franskan under de tidigare århundradena?

I sig tyckte jag inte att det var något speciellt anmärkningsvärt utan att dom fångat dom nya begreppen på ett bra sätt men jag kom särskilt att tänka på ordet tjock-TV. Ett intressant ord tycker jag för att det tyder på att det neutrala ordet TV är på väg mot att avse det som idag kallas platt TV och att vi i framtiden kommer att ha vardagsbegreppen TV respektive tjock-TV, och då överge begreppet platt TV.

Inga kommentarer: