6 november 2005

Gustav Adolfsdagen

I dag är det Gustav Adolfsdagen som firas till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 6 november 1632 i dimmorna i Lützen. Dagen började firas under första halvan av 1800-talet och inte minst 200-årsjubileet 1832 var av betydelse för dagens firande. Särskild högtidlighålls dagen i det av Gustav II Adolf grundade Göteborg där även traditionen att äta Gustav Adolfsbakelse började på 1890-talet.

I Finland firar finlandssvenskarna den "svenska dagen" som inrättades och började firas 1908.

Inga kommentarer: