9 november 2005

För övrigt...

...finns det en engelsk studie som visar att män som aktivt deltar i julhandlandet har högre halt stresshormon i blodet än stridsflygare i strid i krig.

Inga kommentarer: