15 januari 2008

Svenska myndigheter

Jag läste igår en mycket märklig artikel i GP om ett par som kom till Sverige från USA med sina barn och fick uppehållstillstånd av humanitära skäl då man hävdade att dotterns biologiska pappa var en maffialedare och pedofil. Regeringen tog beslutet trots att invandrarverket tidigare beslutat om utvisning och trots att många tidigare tvivlat på berättelsen som inenhöll alltför många märkliga inslag. Beslutet togs utan att man kontrollerade uppgifterna med amerikanska myndigheter då paret hävdade att amerikanska myndigheter var korrumperade och kontrollerades av pappan.

Barnen växet upp i misär och under fysisk och psykisk misshandel, vilket svenska myndigheter inte kom åt då familjen hade skyddade uppgifter och flyttade varje gång det börjar brännas.

Läs gärna artikeln. Tyvärr är det ytterligare ett exempel på när svenska myndigheter inte sätter barnens främsta i rummet.

Inga kommentarer: