15 januari 2008

Ransonering

Idag för 91 år sedan infördes brödransonering i Sverige p g a det pågående första världskriget. Innehavaren av ransoneringskortet fick 250 gram mjöl per dag.

Ordet ransonera kommer från franskans "ranconner" som betyder brandskatta eller skinna. Ranconner kommer i sin tur från latinets "redimo" som betyder köpa tillbaka, gottgöra eller arrendera.

Inga kommentarer: