30 januari 2008

Hur mår egentligen USA?

Den amerikanska riksbanken sänkte idag sin viktigaste styrränta med ytterligare 0,5%. Det innebär att man på två veckor sänkt räntan med 1,25% vilket är en anmärkningsvärt aggressiv räntepolitik även med amerikanska mått mätt.

Den enda tolkningen jag kan göra är att den amerikanska ekonomin är betydligt värre däran än vad till och med jag troddde, och jag var hela tiden betydligt mer pessimistisk än vad marknadens analytiker var. Det innebär troligen att risken för en världsomfattande ekonomisk recession med början i USA är överhängande.

Inga kommentarer: