23 november 2007

Dårrepe

Dårrepe är en typ av gräs, 25-80 cm hög. Växetn är ettårig och blommorna är borstförsedda och sitter glest i stråets ax. Den växer främst i Sydeuropa och i Västasien.

Växten är giftig pga temulinet som orsakar huvudvärk, illamående magsmärtor, medvetslöshet och död genom andningsförlamning. Förr var förgiftning av växten inte ovanlig då ogärs inte rensades bort lika effektivt och stora mängder kunde därför finnas kvar i mjöl.

Inga kommentarer: