27 november 2007

Barnarbete

Tidningarna har nu hittat nya fall av barnarbete att angripa. Den ena artikeln efter den andra angriper HM och mobilföretag för att utnyttja barnarbetare.

Jag håller gärna med om att i den bästa av världar vore en värld där barn får vara barn. Lekande barn som går i skolan. Men riktigt så enkelt är det inte. Alternativet till arbete för barnen är ofta svält, stöld och prostitution.

Om man menar allvar med att inte tillåta barnarbete måste det förenas med hyggliga löner, fria och obligatoriska skolor för dom anställdas barn samt tillgång till sjukhus och mediciner. Utan sådana möjligheter och villkor är barnarbete faktiskt ett riktigt acceptabelt alternativ.

Inga kommentarer: