30 mars 2007

Sorg

Vi sörjer idag vår hund Fergus som pga sin trebenthet fick en alltför tidigt utsliten höftled. Han finns med oss i våra minnen.

Inga kommentarer: