11 mars 2007

Internationell nationell avlyssning

Regeringen verkar ha allvarliga planer på att genomföra den nya lagstiftning som möjliggör för försvaret att avlyssna all data- och teletrafik som passerar den svenska gränsen. Nu har till och med den finska regeringen reagerat på det eftersom det inte är ovanligt att nationell finsk data- och teletrafik passerar den svenska gränsen (två gånger till och med) innan den når mottagaren. Från försvaret försvarar man sig med att man inte är intresserade av det mesta som privatpersoner har att säga.

Problemet är bara att hela idén är oerhört symptomatisk för hur man i Sverige ser på den här typen av frågor. I en internationell studie inom EU som presenterades häromdagen hade man kommit fram till att Sverige var sämst inom hela EU på att värna medborgarnas integritet. Genom att betygsätta ett antal olika variabler i en skala 1-5 där 1 är låg integritet och 5 är hög integritet fick Sverige 2,2 i betyg. Förutom Sverige var det bara Storbritannien som var på samma låga nivå.

Det är märkligt att andra länder, med större hotbild än Sverige, verkar klara av sin terroristbekämpning samtidigt som man värnar om medborgarnas integritet betydligt mer. För mig är inte problemet att man avlyssnar, utan att man har möjlighet att göra det oinskränkt för alla medborgare oavsett och det finns brottsmisstanke eller inte. Jag anser att jag ska ha rätt att skriva vad jag vill i mina mail utan att Storebror ska läsa vad jag har skrivit.

1 kommentar:

~Susie~ sa...

Du har blivit tagem, läs mer i min blogg.