18 mars 2007

13x7=28

Denna fantastiska Abbott & Costellosketch bevisar slutligen det vi alla alltid har vetat, att 13 gånger 7 blir 28.

Inga kommentarer: