6 juli 2008

Samuel

Samuel är ett hebreiskt pojknamn, från början Schemuel. Det finns två huvudsaklga tolkningar av namnets betydelse, dels "hans namn är Gud" och dels "den av Gud bönhörd". I Sverige har namnet använts sedan 1300-talet. Varianter är smeknamnsformerna Sam, Sammel och Sammil.

Samuel är i Bibeln en profet som verkade under den tid då israeliterna bekämpade filistéerna. Samuel blev av Gud vald som språkrör mellan honom och människorna. Han hade också stor politisk makt och var den som valde ut konungen i Israel.

Inga kommentarer: