9 juli 2008

Människans fria val

Människan har av naturen belönats med möjligheten att tänka, fatta självständiga beslut därmed också göra sina egna val. Detta gäller givetvis de flesta tillfällen i livet, förutom då du riskerar att skada andra vilket normalt regleras genom lagstiftning eller någon form av etisk uppförandekod.

I dagens Aftonbladet är det en artikel om 80-årige Lage som blivit fråntagen sin benprotes så att han inte längre kan gå själv. Detta motiveras av den ansvarige läkaren med att det är för att den gamla gick sönder och eftersom han kanske inte klarar av att använda den på rätt sätt riskerar han att skada sig själv.

Det hade kunnat funnits många motiveringar som hade fått mig att köpa beslutet att inte ge Lage någon ny protes. Kostnadsfrågan är troligen en av dom mest centrala, dvs att det kostar för mycket eller att landstinget bara bekostar en protes och vill man ha fler får man betala det själv. Men jag anser att det är upp till var och en att själv besluta om man vill ta skaderisken att använda en benprotes eller inte. Det är en del av det fria val som gör att vi är människor.

Inga kommentarer: