11 mars 2008

Riksbankens väderkvarnar

Den svenska riksbanken slåss mot väderkvarnar. Man hävdar att inflationstrycket i ekonomin är skälet till den senaste räntehöjningen, men dom nyaste siffrorna från SCB säger annat.

Inflationstakten i februari blev 0,4% vilket innebär att inflationen senaste tolv månaderna hamnar på 3,1% vilket kan tyckas högt över Riksbankens mål på 2,0%. Observera att målet är inte under 2,0% utan 2,0% plus/minus ett par tiondelar. Det är alltså inte långsiktigt nyttigt att ha för låg inflation heller. I verkligheten är inte inflationen alls högre än Riksbankens mål eftersom den underliggande inflationen hamnade på just 2,0%.

Vad är det då för skillnad på inflation och underliggande inflation. I den underliggande inflationen har man rensat bort räntehöjningar och effekter av skatteförändringar (förutom direkta löneskatter). Det innebär alltså att Riksbanken hävdar att man måste höja räntan för att motverka ett inflationstryck som beror på att man tidigare höjt räntan.

Snacka om väderkvarnar.

Inga kommentarer: