14 mars 2008

Finns Gud?

Egentligen är väl den verkligt intressanta frågan varför man behöver ställa frågan om Gud finns. För det första vet jag inte om det överhuvudtaget är viktigt att veta eller om det går att veta eller inte.

Fast först...vad är Gud? Kristendomen har ju kommit att gör Gud i någon slags mänsklig skepnad. En figur som liknar människan och som drivs av kärlek, hämnd, ilska och godhet. Riktigt, rikigt mänsklig med andra ord. I andra religioner är det gudomliga en universell kraft. En universell kraft som egentligen inte går att definiera med mänskliga ord och rubriker. I den varianten hade universum varit omöjligt utan Gud men hur världen utvecklas är med minimalt inflytande och den Gud som finns är varken ond eller god, eller ens kan tillskrivas sådana egenskaper lika lite som en soffa kan vara ond eller god. Åminstone för flertalet av oss och om man inte heter Stephen King för då kan allt vara drypande av ondska.

Men tillbaka till frågan om Gud finns. Vetenskapen har en tendens att avvisa allt som inte kan bevisas. Jag kan förstå det utifrån någon form av empirism där alla hypoteser och teorier måste bevisas. Jag kan förstå det utifrån att varje företeelse kan ha flera alternativ där ett måste vara rätt men i fallet Gud har jag svårare att förstå varför.

Enligt samma empiriska synsätt borde slutsatsen bli att Gud inte finns. Men är det verkligen så att något inte existerar bara för att det saknas bevis på att det existerar? I min trädgård står det ett äppelträd. Jag har inga andra bevis för det än att jag har sett äppelträdet och kan berätta om det. Betyder det då att det äppelträdet inte existerar för dom jag berättar om det för eller för den som läser detta? Självklart inte. Äppelträdet existerar, om jag nu inte har ljugit om det. På samma sätt måste man nog se det som att Gud finns för den som själv väljer att tro det, för visst finns det många fler människor i världen som hävdar att man mött Gud än det finns människor som hävdar att man mött mitt äppelträd. På samma sätt kan jag själv välja att inte tro på Gud utan att det kan vara fel.

Därför hamnar jag återigen på frågan om varför det är viktigt att veta om Gud finns?

Inga kommentarer: