20 april 2010

Statliga stöd till privata företag

Näringsminister Maud Olofsson säger i dagens media att någon form av stöd till flygbranschen för de kostnader med drabbats av i samband med dom senaste dagarnas inställda flyg till följd av vulkanaska är uteslutet.

Jag tycker att regeringen följer rätt linje i den här frågan. Självklart medför sådana händelser kostnader men samtidigt ska staten inte blanda sig i näringslivet och dess kostnader, pga risken för snedvridning av konkurrensen.

Samtidigt är det märkligt hur snabbt företag och även privatpersoner börjar skrika efter statligt stöd så fort en händelse drabbar branschen lite hårdare. Men företag som inte överlvere oväntade kriser är förmodligen inte livsdugliga ändå, och då handlar frågan om konkurs snarast om när den blir av.

Inga kommentarer: