24 april 2010

Så sjukt

Till följd av elektrikerkonflikten hotar elbolagen med att höja priserna.

Det här bevisar åter hur sjuk elbranschen är och den totala bristen på verklig konkurrens. I alla andra branscher hade konkurrenssituationen gjort det omöjligt för företagen att ta ut kostnaden på priset gentemot kund. Men uppenbarligen gäller andra förutsättningar när el är inblandat.

Något behöver göras åt dessa elbolag som ständigt hittar skäl att höja sina priser vad som än händer.

Inga kommentarer: