8 januari 2010

Island

Islands president Olafur Ragnar Grimsson lade häromdagen in sitt veto mot den så kallade IceSave-lagen som hade inneburit att Islands skattebetalare ska ersätta de brittiska och holländska sparare som sammanlagt förlorade motsvarande 36 miljarder svenska kronor när den privata isländska banken Landsbanki kom på obestånd och nationaliserades. Det är andra gången i Islands historia som den isländske presidenten lägger in sitt veto, vilket leder till att frågan ska avgöras av en folkomröstning

Islands situation är besvärlig. Lagen är mycket impopulär och kommer om den genomförs att innebära att den isländska befolkningen får bära en mycket stor kostnad under ett stort antal år framåt i tiden. Lagen är impopulär bland islänningar på goda grunder då en spekulativ bankledning gått över alla rimliga gränser i sin iver att expandera. Samtidigt kan en vägran att ersätta dom som förlorad pengar inverka negativt på Islands ansökan om EU-medlemskap och möjligheterna till framtida krediter och internationellt samarbete.

Summan är gigantisk och skulle omsatt till ett land av Sveriges storlek innebära en kostnad på 1,05 biljoner kronor. Det är inte svårt att förstå att islänningarna drar sig för att ta ansvar för en skuld i den storleksordningen.

Inga kommentarer: