8 januari 2010

2k+10=bugg

För lite drygt 10 år sedan pågick ett omfattande arbete runtom i världen för att förbereda alla IT-system på det förestående millenniumskiftet då en lång rad system riskerade att haverera då många av dom inte var förberedda för att årtalet skulle kunna börja med 20. Dock var det i verkligheten oerhört få IT-system som inte klarade skiftet och det mesta fortsatte fungera som det skulle.

I dagens DI står om 30 miljoner bankkort i Tyskland kan ha slutat fungera som en följd av decenniumskftet. De tyska datorerna klarade helt enkelt inte av att hantera 10-talet.

Inga kommentarer: