27 oktober 2009

McDonalds stänger på Island

McDonalds stänger sina tre restauranger på Island trots att man säljer mer hamburgare än någonsin står det i dagens DI. Skälet är de höga skatterna på importerad mat som gör att exempelvis ett kg lök kostar lika mycket som en flaska whiskey.

Samtidigt har ju Island sökt medlemskap i EU vilket innebär att alla handelshinder som skatt på importerad mat måste bort. För inte kan väl lilla Island, hårt stukat av finanskrisen, lyckas förhandla sig till ett unikt och mycket märkligt undantag från EU reegler om fri rörlighet.

Inga kommentarer: