14 mars 2009

Bonus

Det går dagligen att läsa i tidningarna om bonusar och rörliga löner till chefer i olika företag. Jag måste erkänna att jag ibland är betydligt mindre upprörd över bonusar än många andra, och som i fallet med AMF Pension ser jag att VD:n totallön inklusive bonus var 3,3 Mkr vilket motsvarar en månadslön på 275 000 kr. En månadslön som jag faktiskt inte finner orimlig.

Däremot är hela systemet med bonusar förkastligt. En grundläggande förutsättning för bonus (eller rörlig lön) måste vara att det finns en vinst att fördela. Har företaget gått med förlust måste det vara självklart att ingen bonus kan betalas ut alls. Dessutom tror jag inte på att bonus och rörlig lön leder till en bättre arbetsinsats. För vidare diskussion om det rekommenderas jag alla att läsa om Hertzbergs tvåfaktorteori om motivation i arbetet.

Inga kommentarer: