18 mars 2009

1984

Storebror ser dig. Och inte bara ser dig utan kräver att även andra ser dig åt honom, så att storebror ska kunna veta exakt vad du gör. För allvarligt talat börjar det bli mycket saker som känns integritetskränkande nu.

Sedan tidigare har införts lagstiftning som innebär att staten får signalspana på alla typer av kommunikations om passerar landsgränsen, vilket i praktiken innebär att man har rätt att läsa alla mail och liknande. Krav har införts på mobiloperatörer att lagra information om telefonsamtal och sms för att staten i efterhand kostnadsfritt ska kunna begära ut informationen och IPRED-lagen ger möjlighet för privata intressenter att få reda på vem som döljer sig bakom ett IP-nummer. Storebror ser dig.

Sedan i söndags har banker och försäkringsbolag en skyldighet att ställa frågor till personer som kommer och vill sätta in större summor kontant. Den enskilde har då en skyldighet att kunna redovisa varifrån man fått dessa pengar. Större och större förresten, betydligt lägre belopp än 10 000 kr bör komma i fråga när det gäller detta. Bankerna har dessutom skyldighet att utreda och rapportera misstankar om att kontanta pengar inte kommits över på ett lagenligt sätt.

Jag kan i och för sig förstå att man vill komma åt brottslighet, men det får inte gå överstyr och bli ett totalitärt kontrollsamhälle. Det har tidigare väckts förslag från centralt EU-håll att bloggare ska åsikstregistreras och avanonymiseras. Detta gör att man behöver se dessa lagändringar som en helhet och inte bara varje liten lagändring och storebrorsfason, som var och en för sig nästan kan ses som lite harmlös.

Risken finns att vi tids nog har långtgående skyldigheter om redovisning gentemot staten. Vad kan komma att krävas? Om vi idag måste redovisa varifrån vi fått pengarna vid större kontantinsättningar, vad finns det då som säger att vi inte kommer att tvingas göra samma sak i framtiden med uttag. Jag ser bilden av mig själv hur jag vill ta ut 5 000 kr kontant men jag vet inte ännu exakt vad jag ska ha pengarna till och den vänliga bankpersonalen nekar mig detta då jag måste redovisa hur pengarna ska användas innan jag kan få dem. Eller blir vi skyldiga att föra kassabok, eller öppen redovisning i samma form som företag och att vi måste bifoga det med vår deklaration. Jag ser framför mig hur jag får skattetillägg för att myndigheterna anser att jag använt pengarna till något etiskt eller moraliskt klandervärt.

Självklart är det viktigt att bekämpa brottslighet men vi måste värna den personliga integriteten. Jag vill inte att samhället ska kunna se exakt hur jag använt mina pengar, vem jag ringt, när jag skickat sms eller vilka sidor jag besöker på webben. Men just nu är vi på väg åt motsatta hållet, för storebror har vuxit upp och sett sina möjligheter och han vill nu se dig mer än någonsin tidigare.

Inga kommentarer: