25 februari 2009

Kåroobligatorium

Den 1 juli 2010 avskaffas äntligen kårobligatoriet i Sverige. För oss som tror på föreningsfrihetens grundläggande principer om rätten att själv välja om man vill vara medlem eller inte är detta en viktig händelse i Sverige.

Jag är dock inte emot Studentkåren i sig. Däremot anser jag att alla föreningars existensberättigande bygger på att man har en verksamhet som är till för medlemmarnas bästa. Därför ser jag med tillförsikt fram emot att som svar på frågan om varför man ska vara medlem i elevkåren få höra om den kundorienterade och elevnyttiga verksamhet man bedriver och inte som i dag en standardharang om att det är för att det enligt lag är obligatoriskt.

Inga kommentarer: