10 februari 2009

Dagens riksbanksmöte

Idag har Riksbanken sitt penningpolitiska möte och beslutar om räntan. Trots att man tidigare sagt att räntan inte ska sänkas mer talar allt för att det blir ytterligare en sänkning när beslutet offentliggörs i morgon.

Jag tror att Riksbanken överraskar oss igen genom att sänka mindre än marknaden tror, eftersom man vill visa att förhållandena är på väg tillbaka till det normala igen. Min gissning blir därför en minskning med "bara" 50 punkter.

Inga kommentarer: