26 oktober 2008

Med ränta på ränta

Till slut har då äntligen Riksbanken slutat höja sina styrräntor. Att det skulle krävas en finanskris av gigantisk modell var kanske lite överdrivet, men det har samtidigt inneburit att man börjat sänka räntorna dessutom. Med facit i hand, vilket Ingves aldrig kommer att erkänna, hade krisen kunnat mildras något om man hade slutat höja lite tidigare.

Det man dock ska vara medveten om är att Riksbanikens uppdrag i första hand är att se till att inflationen är så nära 2 % som möjligt, varken mer eller mindre. Då inflationen fortfarande är jämförelsevis hög fanns det indikationer som pekade på att det fortfarande behövdes en hög styrränta, men som jag tidigare skrivit om bestod inflationen till största delarna av höjda priser på sådant som inte påverkas av den svenska styrräntan och dessutom på att boendekostnaderna ökat till följd av höjda räntor.

En intressant sak i sammanhanget är att den danska riksbanken fortfarande höjer sina styrräntor. Det beror på att i Danmark har Riksbanken inte uppdrag att balansera inflationen utan att se till att den danska kronan inte tappar värde jämfört med Euron. Det innebär med automatik höjda styrräntor i en lågkonjunktur då sådana periioder nästan alltid gynnar starka valutor och missgynnar små.

Inga kommentarer: