18 september 2008

Ord, bara ord

Det finns några ord som det är otroligt synd att dom tappar sin betydelse. Ett sådant exempel är var och vart. Massor av människor säger idag "vart" i sammanhang då det ska vara "var", exempelvis "vart ligger den".

Var anger alltid en position medan vart alltid anger en riktning. Om distinktionen mellan orden försvinner kan man lika gärna stryka det ena ordet helt och hållet ur svenskan.

Dessutom vill jag ge alla "han"-barbarer en ordentlig åthutning. Vissa människor talar ett språk som fullständigt verkar sakna ordet honom överhuvudtaget. Låt bli att säga meningar som "Jag såg han". I det fallet heter det självklart "Jag såg honom".

Inga kommentarer: