22 september 2008

Exakt en krona mer

I regeringens höstbudget planerar man en sänkning av a-kasseavgiften på ungefär 50 kr per månad. Efter den sänkningen kan jag konstatera att min a-kasseavgift förändrats först från 99 kr till 331 kr. Därefter gjorde SKTF en häjning på 3 kr till 333 kr, vilket gjorde att jag började titta efter alternativ. Jag valde istället att gå med i Akademikernas a-kassa AEA. Medlemsavgiften där blev 150 kr, och 2009 kommer den då att sänkas till 100 kr enligt vad som läckt ut om höstbudgeten. Den slutliga summan blev att min a-kasseavgift via snirkliga vägar höjts från 99 kr till 100 kr.

Fast hade min avgift räknats upp med inflationen borde min avgift nu vara 104:52, så i reellt värde kommer den nya regeringen att ha sänkt min avgift till a-kassan. Roligt med ett vallöfte som jag vann på att man inte höll.

Inga kommentarer: