2 augusti 2008

När tillväxten dog

Det hände nu i veckan. Det visade sig att den svenska tillväxten för tredje kvartalet 2007 slutade på 0,7 % jämfört med marknadens förväntnigar på 2,0 %. Att den svenska konjunkturen gjort en störtdykning är fullständigt uppenbart för oss alla. Dom enda som möjligtvis inte kommer att se det är väl i så fall Riksbanken.

Det intressanta är att en betydande del av den tillväxt som finns kvar består av förändrat lagersaldo. Även detta kan vara en varningssignal om den beror på minskad efterfrågan, vilket är synnerligen troligt då konjunkturen för övrigt vikt neråt. För oss alla är det uppenbart att det inte finns något inflationstryck i svensk ekonomi utan att det beror på omständigheter utanför svensk kontroll. Att det då finns klara tecken som tyder på att Riksbanken kommer att höja räntan ytterligare är skrämmande.

Inga kommentarer: