20 augusti 2008

Freddie Mac & Fannie Mae

En mycket läsvärd artikel om de två stora amerikanska bolåneinstituten i USA finnas att läsa i dagens DI.

Inga kommentarer: