5 juni 2008

Intergammon

Backgammon kom till Europa redam på medeltiden genom att korsriddarna tog med sig spelet tillbaka från sina strider i mellanöstern. I Frankrike blev den franske kungen Ludvig IX tvungen att förbjuda spelet då anställda vid hov och stat försummade sitt arbete för att istället ägna sig åt att spela Backgammon.

Där ser man att det egentligen inte har hänt så mycket dom här 7-800 åren. Anställda försöker fortfarande hitta förströelse och nöjen under sin arbetstid fast dagens Backgammon stavas Internet.

Inga kommentarer: