26 april 2008

Bristande kunskaper

En undersökning på elever i årskurs 3 i gymnasiet visar alarmerande brister på kunskaper i geografi. Bland annat visste man inte vad Finlands huvudstad heter, i vilket land Teheran är huvudstad, var EU:s högkvarter ligger och man kunde inte nämna två nationalparker i Sverige.

Tyvärr är det ytterligare ett uttryck för den väg som svensk skola har valt. Skolelever idag är duktiga på att söka information och att skriva arbeten men det brister alarmerande mycket i att lära barnen baskunskaper inom exempelvis geografi. Rimligtvis borde det inte vara omöjligt att klara av bägge delarna.

Inga kommentarer: