10 april 2008

Av alla efter förmåga...

Södertälje kommun tar emot fler flyktingar från Irak än vad USA och Canada gör tillsammans. Ytterligare ett bevis för att den amerikanska stöddigheten endast är till för att täcka en tomhet och oförmåga av stor omfattning.

Inga kommentarer: