29 februari 2008

Skottdagen

Idag är det skottdagen. Skottdagen är en extra kalenderdag som skjuts in i februari för att det inte ska bli en förskjutning mellan det tropiska året och kalenderåret. Eftersom det tar jorden 365,24 dagar att gå ett varv runt solen måste man var fjärde år lägga till en extra dag för att kompensera för dom sista 0,24 dagarna. Men eftersom det är 0,24 och inte 0,25 måste man hoppa äver var 25 skottår, dvs en gång vart hundrade år vilket senast skedde år 2000.

Traditionellt har skottdagen varit 24 februari och man har då förskjutit namndlängden med en dag, men sedan några år tillbaka har man valt den enklae modellen att låta 29 februari bli skottdagen, vilket innebär att man inte vissa år måste byta datum för sin namnsdag.

Skottdagen har även traditionellt setts som en ptursdag då man helst inte ska utföra något arbete av betydelse. Traditionen att kvinnor får fria på skottdagen kan spåras till medeltidens Skottland och det lär snarare ha barit ett talesätt än en verklig tradition i bruk. På en del håll brukade det leda till att ogifta kvinnor denna dag anordnade fester för ogifta män.

Inga kommentarer: