7 februari 2008

Barack, Hillary och Mr McCain

Det har nog sällan varit så mycket intresse kring de amerikanska partiernas nomineringsval som i år. Media i hela världen följer med spänt intresse utvecklingen och så även i Sverige, men det finns en svår problematik i svensk medias förmåga att analysera situationen. Det problemet är svårigheten att förstå hur amerikanerna kan sympatisera med republikanerna.

Det är nog till övervägande delen av klar minoritet av väljarna i Sverige som hade kunnat tänka sig att rösta på lill-busken eller McCain och det gör att svenska media framställer valet som att det intressanta är om det blir Hillary Clinton eller Barack Obama och att huvudvalet sedan blir en formalitet. Sanningen är nog inte så enkel. Jag misstänker att både Barack Obama och Hillary Clinton kommer att få svårt mot John McCain. Att det blir McCain står utanför allt rimligt tvivel eftersom Mitt Romney hoppade av idag och den starkaste utmanaren därmed är Mike Huckabee som knappast har en chans.

Personligen är jag tveksam om USA verkligen är redo för en kvinna eller en svart även om Hollywood senaste åren ofta framställt USA:s president som svart eller kvinna. Så det intressanta valet är faktiskt McCain, men visst fortsätter jag hoppas att amerikanerna tar sitt förnuft till fånga och väljer en president med sans och förnuft. I det fallet tycker jag att både Hillary Clinton och Barack Obama är två oerhört goda exempel.

Inga kommentarer: