18 december 2007

Räntor

Idag sammanträder Riksbanken och kommer då att besluta om reporäntan, som styr marknadsräntor, ska lämnas oförändrad eller inte. Alternativet är att höja den med 25 punkter vilket motsvarar 0,25%.

Många indikatorer pekar på att konjunkturen är på väg att vända nedåt. Samtidigt är oron stor på kreditmarknaden, inte minst efter den senaste tidens händelser i USA. Hade det varit allt som fanns att ta hänsyn till hade jag varit säker på att reporäntan skulle lämnas oförändrad men både inflationsrapporterna och inflationsförväntningarna är lite för höga. Inflationen ligger för närvarande på 3,3%, medan den underliggande inflationen (som är den viktiga för Riksbanken) ligger på 1,9% men är stigande. Riksbanken har angett att inflationen (den underliggande) ska ligga på 2,0% (+/- 0,2%). Dessutom tror både människor i allmänhet och företag att inflationen kommer att bli högre under det kommande året. Just därför kan det behövas en åtstramning av ekonomin genom höjd ränta för att motverka framtida stigande inflation.

Jag har sällan tagit fel på vad Riksbanken ska komma att göra men just den här gången är nog det svåraste tillfället att bedöma sedan jag började följa ränteutvecklingen. Det verkar som att dom flesta marknadsexperterna tror på oförändrad ränta medan ett fåtal tror på höjd ränta. Marknaden har dock oftast ett intresse av att maximera marknadens effekter medan Riksbanken vill stabilisera desamma. Därför tror jag att Riksbanken höjer räntan för att sedan lämna den oförändrad under 2008. 2009 bör sedan den första sänkningen komma.

Inga kommentarer: